ENVI STUDIO s.r.o. je společnost, která poskytuje ostatním organizacím jakékoliv velikosti v jakékoliv oblasti podnikání, soukromé i státní, české i zahraniční komplexní služby především v oblasti ochrany životního prostředí a řízení kvality. Tyto služby jsou námi realizovány na základě především dlouhodobé praxe a odborného vzdělání.

ENVI STUDIO Pomáháme organizacím udržet soulad s právním prostředím ochrany životního prostředí tak, abychom našimi službami preventivně zabránili finančním sankcím, které mohou organizace ohrožovat často při nevědomém nedodržování právních požadavků v ochraně životního prostředí.
ENVI STUDIO Pomáháme také organizacím identifikovat dobrovolné postupy a činnosti, v oblasti ochrany životního prostředí, které jsou v souladu s udržitelným rozvojem a tím napomáhat organizacím zlepšovat svoje postavení v očích zákazníků, veřejnosti, státní správy a konkurence a to pochopitelně v souladu s finančními možnostmi a zájmy organizace.
ENVI STUDIO Řešíme pro organizace požadavky spojené s oblastí řízení kvality a to tak, aby tato řešení byla pro organizace jak na úrovni vedení tak i samostatných zaměstnanců přínosem a ne administrativní zátěží.

Služby, které realizujeme za těmito účely, na sebe logicky navazují:

produkty